หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การเชื่อมต่อ เซิร์ฟเวอร์ผ่าน Dreamweaver

  บทความนี้จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับ Dreamweaver เพื่อเรียกการทำงานของไฟล์ PHP ที่เก็บไว้ในผั่งของเซิร์ฟเวอร์ผ่าน Dreamweaver มีขั้นตอนดังนี้
1 เปิด โปรแกรม Dreamwaever  ไปที่เมนู  site เลือก New site

2 จะมีหน้าต่าง site definition  ขึ้นมาให้ใส่ชื่อลงไป


3 ที่หัวข้อ Do you want to work with a sever technology such as Coldfusion, ASP.NET,ASP,JSP,or PHP ?
คลิ๊ก Yes ไปนะครับ แล้วในช่อง Which Server technology ? ให้เลือกเป็น PHP MySQL แล้วกด NEXT


4 ต่อไปก็เลือกตามรูปเลยนะครับ แล้วเลือกที่เก็บไฟล์เป็น C:\AppServ\www กดNEXT


5 ต่อไปก็ใส่ Url ของเรานะครับ ใส่ตามนี้เลย http://localhost/ กด NEXT


6  หน้าต่อไปคลิ๊ก No เพราะเราจะทดสอบเฉพาะในเครื่องเราก่อน7 คลิ๊ก Done ก็จะเสร็จ ขั้นตอนแล้ว


ถึงตอนนี้เพื่อนๆก็จะสามารถทดสอบการเขียน โปรแกรมด้วยPHP ในโปรแกรม Dreamweaver ของเพื่อนๆได้แล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น