หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การใช้งานฟอร์มกับ PHP

       ฟอร์มทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารหรือโต้ตอบกับผู้ใช้เว็บไซต์ในลักษณะการรับส่งข้อมูล เมื่อ

ผู้ใช้กรอกข้อมูลในฟอร์มและคลิกปุ่มส่งข้อมูล ข้อมูลเหล่านั้นก็จะถูกส่งไปประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์ ฟอร์มจะประกอบไปด้วยอ็อบเจ็คต์ต่างๆ ซึ่งแต่ละอ็อบเจ็คต์ก็มีลักษณะการโต้ตอบกับผู้ใช้แตกต่างกันไป รายละเอียดการทำงานแต่ละอ็อบเจ็คต์จะกล่าวถึงในลำดับต่อไป นอกจากนั้นภายในแท็กฟอร์มยังมีพารามิเตอร์ที่เราสามารถกำหนดค่าเป็นการระบุให้ส่งค่าไปยังไฟล์สคริปต์บนเซิร์ฟเวอร์หรือโปรแกรมอื่นๆ เพื่อทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่ถูกส่งมากับฟอร์มได้อีกด้วย
วิธีการทำงานของฟอร์ม


วิธีการทำงานของฟอร์มมีดังนี้

1) เริ่มต้นเมื่อผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มบนเว็บเพจและคลิกปุ่มส่งข้อมูลมาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์

2) ข้อมูลจากฟอร์มจะถูกประมวลผลที่ไฟล์ PHP, ASP หรือไฟล์ CGI อื่นๆบนเว็บเซิร์ฟเวอร์

3) เมื่อประมวลผลเสร็จแล้ว ผลลัพธ์จะถูกส่งกลับไปให้ผู้ใช้ในรูปแบบเอกสาร HTML เพื่อให้เว็บเบราเซอร์แสดงผล

 
การสร้างและใช้งานฟอร์มกับ PHP
 
ขั้นตอนการสร้างฟอร์ม:


1. เปิดโปรแกรม Dreamweaver MX คลิกเมนู File > New จะปรากฏไดอะล็อก New Document ขึ้นมา ให้คลิกแท็บ General เลือก Dynamic Page > PHP หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Create บันทึกเป็นไฟล์ form.php

2. ที่หน้าจอของเว็บเพจ ให้คลิกเพื่อวางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่ต้องการสร้างฟอร์ม หลังจากนั้นคลิกที่เมนู Insert > Form > Form ฟอร์มจะถูกแทรกลงในเว็บเพจ หากอยู่ใน Design View จะเห็นขอบเขตของฟอร์มแสดงเป็นเส้นประสีแดง (หากไม่มีเส้นประสีแสดงขึ้นมา ให้คลิกที่เมนู View > Visual Aids > Invisible Elements)

 

3. คลิกวางตำแหน่งเคอร์เซอร์ลงภายในขอบเขตของฟอร์ม หลังจากนั้นให้คลิกเลือกแท็ก
จาก Tag Selector บริเวณขอบล่างซ้ายของเว็บเพจ เมื่อปรากฏไดอะล็อก Properties ช่อง Form Name ให้กำหนดชื่อของฟอร์ม เท่ากับ fmProcess ชื่อของฟอร์มนี้จะถูกใช้เพื่ออ้างอิงในสคริปต์ PHP4. ไดอะล็อก Properties ช่อง Action ให้กำหนดชื่อไฟล์ หรือ URL ของสคริปต์ที่จะใช้ในการประมวลผลฟอร์ม เท่ากับ formprocess.php (หากต้องการระบุเป็น URL ให้พิมพ์เป็น http://localhost/phpweb/formprocess.php)

5. ไดอะล็อก Properties ช่อง Method ให้เลือกรูปแบบการส่งข้อมูลจากฟอร์มไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งมีให้เลือก 3 รูปแบบ คือ


การทำงานของ METHOD:

• POST ส่งข้อมูลโดยส่งข้อมูลส่งไปกับ HTTP Request

• GET ส่งข้อมูลโดยการแปะค่าเป็น URL Parameter (Query String) ไปกับ URL (ข้อมูลที่ส่งจะแสดงอยู่บน URL ของเว็บเบราเซอร์)

• DEFAULT ส่งข้อมูลโดยขึ้นอยู่กับค่า default ของเว็บเบราเซอร์ โดยปกติจะเป็นแบบ GET
 
6. ไดอะล็อก Properties ช่อง Enctype ให้ระบุชนิดของการเข้ารหัสข้อมูล โดยค่า default ของ Enctype จะเป็น application/x-www-form-urlencode ซึ่งจะถูกใช้ร่วมกับ method แบบ POST หากใช้ฟอร์มในการอัปโหลดไฟล์ ให้เลือก Enctype เป็นแบบ multipart/form-data


7. ไดอะล็อก Properties ช่อง Target ให้พิมพ์ชื่อหน้าจอของเว็บเบราเซอร์ที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ของฟอร์มหรือเลือกจากรายการที่กำหนดไว้ให้ หากเว็บเบราเซอร์ยังไม่มีชื่อหน้าจอที่ระบุ เว็บเบราเซอร์จะสร้างหน้าจอชื่อที่ระบุขึ้นมาใหม่ ตัวเลือกที่กำหนดไว้ให้ในช่อง Target
การทำงานของ TARGET:


• _blank ผลลัพธ์ของฟอร์มจะแสดงที่หน้าจอเว็บเบราเซอร์ที่สร้างขึ้นมาใหม่

• _parent ผลลัพธ์ของฟอร์มจะแสดงที่หน้าจอหลัก (parent) ของหน้าจอเว็บเบราเซอร์ขณะนั้น

• _self ผลลัพธ์จะแสดงที่หน้าจอเว็บเบราเซอร์เดียวกับฟอร์ม

• _top ผลลัพธ์ของฟอร์มจะแสดงที่หน้าจอหลัก ในกรณีที่หน้าจอเว็บเบราเซอร์แบ่งเป็นหลายเฟรม

8. คลิกปุ่ม Code View เพื่อเขียนโค้ด HTML ดังรูปด้านล่าง หลังจากนั้นบันทึกไฟล์ form.php
 
< html >

< body >
< form  action ="formprocess.php" method="POST" name="fmProcess " >
ชื่อ: < br >
นามสกุล: < input  name =" lastname" type ="text " size=" 32" maxlength = "30" > < br >
< input name =" btnSubmit" typ e=" submit" value= " บันทึก" >
< input name = " btnReset" type= "reset " value= " ยกเลิก" >
< / form >
< / body >
< / html>

9. เปิดโปรแกรม Dreamweaver MX คลิกเมนู File > New จะปรากฏไดอะล็อก New Document ขึ้นมา ให้คลิกแท็บ General เลือก Dynamic Page > PHP คลิกปุ่ม Create หลังจากนั้นให้เพื่อเขียนโค้ด PHP ดังรูปด้านล่าง บันทึกเป็นไฟล์ formprocess.php

< html >

< body >
< ?php
echo " ชื่อ: " . $_POST['firstname']  . " < br >";
echo " นามสกุล: " . $_POST['lastname']  . "< br >";
? >
< / body >
< / html >
10. ทดสอบการทำงานของฟอร์ม โดยเปิด Dreamweaver MX ไปที่หน้าจอไฟล์ form.php หลังจากนั้นกดปุ่ม F12 จะปรากฏหน้าจอ Internet Explorer เป็นแบบฟอร์มกรอกข้อมูล ให้กรอกข้อมูล แล้วคลิกปุ่ม "บันทึก" ให้สังเกตผลลัพธ์การทำงานของเว็บเพจ
11. เปลี่ยน METHOD ของฟอร์มในไฟล์ form.php จาก METHOD="POST" เป็น METHOD="GET"


12. เปลี่ยนชื่อตัวแปรในไฟล์ formprocess.php จาก $_ POST['firstname’ ] เป็น $_ GET['firstname' ] และ
 $_ POST[' lastname'] เป็น $_ GET ['lastname ']

13. ทดสอบการทำงานของฟอร์มใหม่อีกครั้ง ให้สังเกตผลลัพธ์การทำงานของเว็บเพจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น