หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การสร้าง ตารางใน Dream weaver

ตาราง (Table)

1. คลิกเมาส์ ตำแหน่งที่ต้องการวางตาราง
2 คลิ๊กที่ปุ่มเครื่องมือสร้างตาราง Insert Table ในแถบ Object ปรากฏ กรอบทำงาน ดังนี้กำหนดรายละเอียดของตาราง คือ
 Rows จำนวนแถวของตาราง
 Columns จำนวนคอลัมน์ของตาราง
 Width ความกว้างของตาราง กำหนดหน่วยได้ทั้งระบบ % และ Pixel
 Border ความหนาของเส้นขอบรอบตาราง
 Cell Padding ระยะห่างจากขอบข้างในของเซลล์เข้ามาในเซลล์ มีหน่วยเป็น pixel
 Cell Spacing ความหนาของเส้นคั่นระหว่างเซลล์

การลบตาราง
1. คลิกเลือกตารางทั้งตาราง
2. กดปุ่ม Delete

การลบแถว, ลบคอลัมน์


1. คลิกเลือกแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการลบ
2. กดปุ่มขวาของเมาส์ ปรากฏเมนูลัด
3. เลือกคำสั่ง Delete Row หรือ Delete Column

การเพิ่มแถว


1. นำเมาส์ไปคลิกในเซลล์สุดท้ายของตาราง
2. กดปุ่ม Tab จะได้แถวใหม่ต่อจากแถวสุดท้ายของตารางโดยอัตโนมัติ

การแทรกแถว/คอลัมน์

1. คลิกเลือกแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการแทรก
2. กดปุ่มขวาของเมาส์ ปรากฏเมนูลัด
3. เลือกคำสั่ง Insert, Row หรือ Insert Column หรือ Insert Rows or Columns

การปรับแต่งอื่นๆคลิ๊กที่ properties

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น