หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ที่มาของภาษา Java

ที่มาของภาษา Java 
Java เป็นภาษาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของบริษัท Sun Microsystems โดยมีที่มาจากภาษาที่ชื่อว่า Oak
ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ภายใน Sun เองแต่หลังจากที่ Sun ได้พัฒนา Oak และใช้มาอีกระยะหนึ่ง Sun ก็ได้
นำเอา Oak ออกมาสู่สายตาชาวบ้านทั่วไป แต่เนื่องจากว่า ชื่อของ Oak ได้มีผู้ใช้อยู่ก่อนแล้ว Sun จึง
ต้องหาชื่อใหม่ให้กับภาษานี้ ซึ่งในตอนแรกก็ได้ทดลองหลายชื่อ เช่น Silk, Ruby, และ WRL (Web
Runner Language) แต่ชื่อเหล่านี้ก็ไม่ได้ถูกเลือก ในที่สุด Java ก็กลายเป็นชื่อของภาษานี้ (ทั้ง ๆ ที่ไม่มี
อะไรเกี่ยวข้องกับ กาแฟ จาก ชวา หรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเกาะชวาเลย)
Java มีอยู่มากมายหลาย version แต่ version ล่าสุดของ Java ขณะที่เขียนตำราเล่มนี้ คือ J2SDK1.4.1
ผู้อ่านสามารถติดตาม version ใหม่ ๆ และ download ได้ที่ web site ของ Sun ที่ได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้
ในบทที่สองเราจะมาทำความรู้จักกับข้อกำหนด ต่าง ๆ ของ โปรแกรม ข้อมูล (data) ตัวแปร (variable)
และ การประมวลผล (calculation – evaluation)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น