หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เทคนิค การออกแบบ Web Site ที่ดี

      ที่มา: www.NetDesign.ac.th

     ก่อนอื่นต้องขอทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า การออกแบบ Web Site นั้นไม่ได้หมายถึงลักษณะน่า

ตาของ Web Site เพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นกำหนดเป้าหมายของ Web Site , ระบุกลุ่มผู้ใช้ ,การจัดระบบข้อมูล , การสร้างระบบ Navigation , การออกแบบหน้าWeb , รวมไปถึงการใช้ Graphic , การเลือกใช้สี การจัดรูปแบบตัวอักษร นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงความแตกต่างของสื่อกลางในการแสดงผล Web Site นั้นด้วย สิ่งเหล่านี้ได้แก่ ชนิดและรุ่นของ Browser ขนาดของหน้าจอมอนิเตอร์ ความละเอียดของสี รวมไป ถึง Plug-in ชนิดต่าง ๆ ที่ผู้ใช้มีอยู่ เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกและความพอใจที่จะท่องไปใน Web Site นั้น  ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างใน Web Site ที่มองเห็นและมองไม่เห็นล้วนเป็นผลมาจากกระบวนการออกแบบ Web Site ทั้งสิ้นWeb Site ที่ดูสวยงามหรือมีลูกเล่นมากมายนั้น อาจจะไม่นับเป็นการออกแบบที่ดีก็ได้ ถ้าความสวยงามและลูกเล่นเหล่านั้นไม่เหมาะสมกับลักษณะของ Web Site ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องยากที่จะระบุว่าการออกแบบ Web Site ที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไร เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนที่จะใช้ได้กับทุก Web Site แนวทางการออกแบบบางอย่างที่เหมาะสมกับ Web Site หนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีก Web Site หนึ่งก็ได้ ทำให้แนวทางในการออกแบบของแต่ละ Web Site นั้นแตกต่างกันไปตามเป้าหมายและลักษณะของ Web Site นั้น Web Siteบางแห่งอาจต้องการความสนุกสนาน บันเทิง ขณะที่ Web อื่นกลับต้องการความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือเป็นหลัก ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าการออกแบบที่ดีคือ การออกแบบให้เหมาะสมกับเป้าหมายและลักษณะของ Web Siteโดยคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก

องค์ประกอบของการออกแบบ Web Site อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเรียบง่าย (Simplicity)
ถ้าลองสำรวจ Web Site ของบริษัทใหญ่ ๆ เช่น Adobe , Apple , IBM จะพบว่าWebของบริษัท

เหล่านั้นมีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้งานได้อย่างสะดวก แม้ว่าจะมีข้อมูลใน Web Site นั้นอยู่
มากมาย แต่แทบไม่มีโอกาสเห็น Graphic หรือตัวอักษรที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะรบกวนสายตาและ


สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ใช้ ( การใช้ภาพเคลื่อนไหว (Animation ) จะดูหวือหวาและน่าในใจในตอนแรก แต่เมื่อดูบ่อยเข้าและ ตลอดเวลาผู้ใช้จะเริ่มรู้สึกรำคาญได้ ) นอกจากนั้นยังใช้ชนิดและสีของตัวอักษรไม่มากจนเกินไปจนเกิดความสับสน ในส่วนตัวเนื้อหาก็จะใช้ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวตามปกติ และไม่มีการเปลี่ยนสีของ Linkให้ลับสนแต่อย่างใด สรูปว่าหลักสำคัญของความเรียบง่ายก็คือ การสื่อเนื้อหาถึงผู้ใช้โดยจำกัดองค์ประกอบเสริมที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอให้เหลือเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น

ความสม่ำเสมอ (Consistency)
สามารถสร้างความสม่ำเสมอให้กับ Web Site นั้นได้ โดยใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้ง Web Site
เนื่องจากผู้ใช้จะรู้สึกเหมือนกับว่า Web Site นั้นเหมือนสถานที่จริง ถ้าลักษณะของแต่ละหน้าใน Web เดียวกันนั้นแตกต่างกันมาก ผู้ใช้จะเกิดความสับสนและไม่แน่ใจว่ากำลังอยู่ใน Web เดิมหรือไม่ ดังนั้นรูปแบบของหน้าระบบ Navigation และโทนสีที่ใช้ควรมีความคล้ายคลึงกันตลอดทั้ง Web Site

ความเป็นเอกลักษณ์ (Identity)
การออกแบบต้องคำนึงถึงลักษณะขององค์กร เนื่องจากรูปแบบของ Web Site สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ และลักษณะขององค์กรนั้นได้ Web Site ของธนาคารจึงไม่ควรดูเหมือนกับสวนสนุก การใช้ชุดสี ชนิดตัวอักษรรูปภาพ Graphic จะมีผลต่อรูปแบบของ Web Site อย่างมาก ผู้ออกแบบจึงต้องเลือกใช้องค์ประกอบเหล่านี้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาที่มีประโยชน์ (Useful Content)


เนื้อหาถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใน Web Site ดังนั้นใน Web Site ควรจัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้ใช้
ต้องการให้ถูกต้องและสมบูรณ์ โดยมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เนื้อหาที่สำคัญที่สุดคือ เนื้อหาที่สร้างขึ้นมาเองและไม่ซ้ำกับ Web อื่น ๆ เพราะจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้ใช้ให้เข้ามาใน Web Site อยู่เสมอต่างจากที่ Link ไป Web Site อื่น ซึ่งเมื่อผู้ใช้รู้ถึงแหล่งข้อมูลจริง ๆ แล้วก็ไม่จำเป็นต้องกลับมาที่ Link เหล่านั้นอีกระบบ Navigationที่ใช้งานง่าย (User-Friendly-Navigation)
ระบบ Navigation เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของ Web Site จะออกแบบให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายและ
ใช้งานสะดวก โดยใช้ Graphic ที่สื่อความหมายร่วมกับคำอธิบายที่ชัดเจน รวมทั้งมีรูปแบบและลำดับของรายการที่สม่ำเสมอ เช่นวางไว้ในตำแหน่งเดียวกันของทุก ๆ หน้า นอกจากนั้นถ้าใช้ระบบ Navigation แบบGraphic ในส่วนของหน้าแล้ว อาจเพิ่มระบบ Navigation ที่เป็นตัวอักษรไว้ตอนท้ายของหน้า เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้ที่สั่งBrowserไม่ให้แสดงผลรูป Graphic เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดู

มีลักษณะที่น่าสนใจ (Visual Appeal)

เป็นเรื่องที่ยากที่จะตัดสินใจว่า ลักษณะหน้าตาของ Web Site แห่งใดแห่งหนึ่งนั้นน่าสนใจหรือไม่
เพราะเกี่ยวข้องกับความชอบของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ดีหน้าตามของ Web Site จะมีความสัมพันธ์กับคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ เช่น คุณภาพของ Graphic ที่จะต้องสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยความเสียหายเป็นจุดด่างหรือมีขอบเป็นบันไดให้เห็น การใช้ชนิดตัวอักษรที่อ่านง่าย สบายตา และการใช้โทนสีที่เข้ากันได้อย่างสวยงาม เป็นต้น

การใช้งานได้อย่างไม่จำกัด (Compatible)
ในการออกแบบ Web Site นั้น จะต้องออกแบบให้คนส่วนใหญ่เข้าถึงได้มากที่สุด โดยไม่มีการบังคับ
ให้ผู้ใช้ต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติม หรือต้องเลือกใช้ Browser ชนิดใดชนิดหนึ่งจึงจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ สามารถแสดงผลได้ในทุกระบบปฏิบัติการและที่ความละเอียดหน้าจอต่าง ๆ กันได้อย่างไม่มีปัญหา สิ่งเหล่านี้จะมีความสำคัญมากขึ้น สำหรับ Webที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก หรือมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

คุณภาพการออกแบบ (Design Stability)
ถ้าอยากให้ผู้ใช้รู้สึกว่า Web ของมีคุณภาพถูกต้อง และเชื่อถือได้ ก็ควรให้ความสำคัญกับการออกแบบ
Web Site เป็นอย่างมาก เช่นเดียวกันกับสื่อประเภทอื่น ๆ ที่ต้องออกแบบและเรียบเรียงเนื้อหาอย่างรอบคอบ
Web ที่ทำขึ้นมาอย่างลวก ๆ ไม่ได้มาตรฐานการออกแบบและการจัดระบบข้อมูลนั้น เมื่อมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น


เรื่อย ๆ ก็จะเกิดปัญหาและไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้

ระบบการใช้งานที่ถูกต้อง (Functional Stability)

ระบบการทำงานต่าง ๆ ใน Web Site จะต้องมีความแน่นอนและทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น
ถ้ามีแบบฟอร์มให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล ก็ต้องแน่ใจว่าฟอร์มนั้นสามารถใช้งานได้จริง หรืออย่างง่ายที่สุดก็คือ Linkต่างๆ ที่มีอยู่นั้นต้องเชื่อมโยงไปยังหน้าที่มีปรากฏอยู่จริงและถูกต้องด้วย ความรับผิดชอบแรกของคือการทำให้ระบบเหล่านั้นใช้งานได้จริงตั้งแต่หน้าแรกและยังคงต้องคอยตรวจเช็คอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นยังทำงานได้ดีโดยเฉพาะหน้าที่ Link เชื่อมไปยัง Web อื่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่รู้เรื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น